Executive Coaching

Præstér til næste niveau

Executive coaching er individuelle samtaleforløb, som sætter ledere og ledelsestalenter i stand til at håndtere både aktuelle ledelsesudfordringer og langsigtede udviklingsbehov.

Executive coaching er brugbart for dig, der står overfor:

  • Nyt lederjob
  • Større forandringer
  • Strategiimplementering
  • Samarbejdsvanskeligheder.

Som Executive Coach er det min opgave at finde klientens optimale udviklings- og præstationszone. Jeg hjælper mine klienter med at nå deres mål. Men min opgave er også at støtte dem i at agere ansvarsfuldt, respektfuldt, med menneskelig sårbarhed, autoritet og modenhed.

Min rådgivning foregår altid i spændet mellem den individuelle og gruppens præstation. Jeg trækker på min viden fra militære enheders erfaringer med præstation i kamp. Den viden kombinerer jeg med den nyeste forskningsbaserede viden fra neuropsykologien og forskning i ledelse og socialpsykologi. Siden jeg afsluttede min ph.d. med et forskerophold på Stanford University i Californien, er jeg årligt vendt tilbage for at få ny inspiration og ideer til mine coachingklienter.

Hvad er coaching?

En systematisk og gennemprøvet metode til udvikling

Executive Coaching er et samtale- og testforløb, der sætter mennesker i stand til at få mest muligt ud af deres evner og situation og fungere mere effektivt i deres arbejdsliv – både på kort og lang sigt. Coaching er fremadrettet og løsningsorienteret. Jeg hjælper mine klienter med at forstå egne ressourcer og implikationer af en konkret adfærd og finde løsninger på de specifikke udfordringer, de arbejder med. Jeg hjælper klienten til at se opgaven fra forskellige vinkler og undersøge forskellige handlemuligheder – frem for at finde årsager til en given situation eller at placere ansvar.

Tilpasset til lederrollen

Coaching-forløbene forholder sig til temaer som magt og autoritet, identitet, konflikthåndtering samt gennemslagskraft og resultatskabelse. I modsætning til almindelig coaching eller terapi har Executive Coaching ikke kun til formål at bidrage til individuel udvikling men også til forretningsmæssige præstationer. Metoden er et afgrænset antal samtaler (sessioner) kombineret med tests og andre former for dataindsamling. Jeg identificerer konkrete personlige og faglige styrker og udviklingsbehov for at understøtte beslutningstagen, problemløsning og handling.

Skræddersyet til klienten

Der findes ikke to identiske coachingforløb. Ethvert coachingforløb er tilpasset den enkelte leder eller det enkelte teams personlighed og behov. Forløbet er rettet mod de specifikke områder, hvor lederen gerne vil forbedre egne præstationer og effektivitet. Jeg har kombineret en metode, der består af research, interviews, sessioner, tests, observationer og team-seminarer, som lader ledere arbejde med styrker og blinde vinkler. Forløbet styrker lederes effektive og autentiske udvikling.

Baseret på test

Jeg bruger tests som et led i valideringen af den enkelte leders profil.

Jeg er certificeret i en række personlighedspsykologiske tests, bl.a. Forsvarets egne tests og prøver, samt Emotionel Intelligence Test (EQ-I), 360-Leadership Effectiveness Analysis (MRG), Hogan Assessment System, personlighedstest til individer og til grupper samt NEO-PI-R Erhverv personlighedstest.