MERETE WEDELL-WEDELLSBORG
ERHVERVSPSYKOLOGISK PRAKSIS
Executive coaching

En systematisk og gennemprøvet metode til udvikling

Coaching er et samtale- og evt. testforløb, der handler om at sætte mennesker i stand til at få mest muligt ud af deres evner og situation, og således fungere mere effektivt i deres arbejdsliv – både på kort og lang sigt.

Coaching går ud på at hjælpe personen til fx at forstå egne ressourcer eller implikationer af en konkret adfærd og finde en løsning på den eller de specifikke udfordringer, personen arbejder med.

Coaching er derfor grundlæggende fremadrettet og løsningsorienteret. Opgaven er at finde frem til forskellige vinkler at se tingene fra og undersøge forskellige handlemuligheder frem for at finde årsager til en given situation eller at placere ansvar. 

 

tilpasset til lederrollen

Executive coaching er en tilpasning af metoden til de særlige problemstillinger, der knytter sig til lederrollen.

Det betyder blandt andet, at coaching forløbene også forholder sig til temaer som magt og autoritet, identitet, konflikthåndtering samt gennemslagskraft og resultatskabelse.

I modsætning til almindelig coaching har executive coaching ikke kun til formål at bidrage til individuel udvikling, men også til forretningsmæssige præstationer.
Metoden er typisk et afgrænset antal samtaler (sessioner) kombineret med evt. test eller anden dataindsamling for at identificere konkrete personlige og faglige styrker og udviklingsbehov og understøtte beslutningstagen, problemløsning og handling.
Kontakt mig på merete.wedell@gmail.com eller + 45 2242 1672